BUKU ASK TINGKATAN 2
Posted by webmaster on December 06 2017 16:01:54
Dapatkan buku terbitan TERBARU kami ini:

AKAN TERBIT !

Buku ACTION - ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2


Menarik dalam buku ini:
1. Latihan topikal berdasarkan kemahiran yang terdapat dalam DSKP Asas Sains Komputer Tingkatan 2
2. Menyediakan contoh soalan ujian pertengahan tahun dan akhir tahun
3. Disediakan latihan amali dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python